Máte-li jakýkoliv právní problém, se kterým si nevíte rady, nepodceňujte jej a obraťte se na mě. Každý problém má své řešení, ale čím dříve se začne řešit, tím je řešení snazší a cesta ven rychlejší. Nepodnikejte důležité právní kroky na vlastní pěst. Běžte se poradit!

Krátká konzultace v počátcích trestního řízení, podnikání nebo řešení majetkového sporu vám ušetří velké starosti a náklady v dalších letech.

Zajišťuji kompletní právní servis, který zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby a případných opravných prostředků vč. zastupování u soudních jednání. Pomohu Vám i v řízení před Ústavním soudem ČR nebo v řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Trestní právo

» Obhajoba v trestním řízení vč. přípravného řízení a hlavního líčení
» Vazební zasedání
» Zastupování poškozeného v trestním řízení
» Trestní oznámení

Správní a přestupkové právo

» Právní pomoc při řešení přestupků
» Právní pomoc proti nezákonnému rozhodnutí včetně uplatnění nároků na odškodnění
» Právní pomoc proti nezákonnému úřednímu postupu včetně uplatnění nároků na odškodnění
» Zastupování v řízení před správními soudy a správními orgány
» Pomoc v územních a stavebních řízeních
» Právní pomoc a zatupování obcí při správě jejich právní agendy

Zdravotnické právo

» Zastupování v případech nespokojenosti s poskytnutou zdravotní péčí
» Právní pomoc lékařům či poskytovatelům zdravotnických služeb
» Zastupování v řízení o přiznání invalidity a v řízení o dávkách sociálního zabezpečení » Právní pomoc poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví v důsledku pracovního úrazu, trestného činu, dopravní nehody, či například proto, že došlo k úrazu na neudržovaném chodníku
» Zastupování ve sporech o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, nemajetkové újmy, ztrátu na výdělku, účelných nákladů spojených s léčením, jednorázové odškodnění pozůstalých
» Komunikace s pojišťovnou při řešení proplácení nároků
» Zajištění znalce k vypracování znaleckého posudku k ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

Občanské právo

» Právní pomoc při ochraně Vašich práv (od vlasnického práva po ochranu osobnosti, náhradu škody, až po sousedské spory aj.)
» Sepis, kontrola a revize všech typů smluv např. kupní smlouvy, darovací, smlouvy o zápůjčce (půjčce)
» Dohody o narovnání, uznání dluhů, ručení, postoupení pohledávek, přistoupení k závazku, započtení apod.
» Vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou, a to včetně bezdůvodného obohacení
» Podání návrhu na výkon rozhodnutí vč. zastupování klienta během exekučního řízení
» Zastupování před soudy vč. podání žaloby, opravných prostředků apod.
» Vymáhání pohledávek (předžalobní výzvy, žaloby, zastupování u soudu, pomoc při postupu v exekučním řízení)
» Právní pomoc při optimálním nastavení podílového spoluvlastnictví včetně zrušení a vypořádání » Právní pomoc nájemníkům, podnájemníkům i pronajímatelům

Rodinné právo

» Zastoupování v řízení o péči o děti
» Pomoc při řešení rozvodu a vypořádání společného jmění manželů (zastupování včetně přípravy návrhů a dohod)
» Pomoc při nastavení manželských majetkových režimů (předmanželské smlouvy aj.)
» Zastupování v řízení o osvojení dítěte
» Zastupování v řízení o určení a popírání otcovství
» Zastupování při uplatňováním nároků neprovdané matky
» Právní pomoc při řešení otázek souvisejících s náhradní rodinnou péčí, náhradním mateřstvím aj.

Pracovní právo

» Pracovní smlouvy a jejich revize
» Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
» Ukončování pracovněprávních vztahů
» Zastupování před soudy ve sporech týkajících se mzdy, pracovních úrazů, kázně na pracovišti apod.